Информация

БАРЕЗИ - 1 ЕООД e дърводобивно и търговско дружество основанo през 1990г. Дружеството разполага с 250 души високо квалифициран персонал, доказал качествата си във всички предлагани от нас услуги.

Дейности

Основно извършваме следните дейности:
Строителство
Дървообработване

Клиенти

Свилоза АД - Свищов
Национал 7
Диванзопало - Италия
Всяко едно лесничейство в област София

БАРЕЗИ - 1 ЕООД

Повече за нас:
БАРЕЗИ - 1 ЕООД e дърводобивно и търговско дружество основанo през 1990 г. Дългогодишните традиции в дърводобива, производството на въглища и търговията гарантират качеството на нашите услуги. Дружеството разполага с 250 души високо квалифициран персонал, доказал качествата си във всички предлагани от нас услуги. Дърводобивът се осъщ ествява на територията на Стара Планина - държавните лесничейства на гр. Ботевград, гр. Своге, гр. Елин Пелин, гр. Етрополе и други. Барези 1 - Eooд е генерален доставчик на дървесина на най - големият завод за производство на целулоза Свилоза АД - Свищов. Работим с партньори от България, Македония, Сърбия, Черна гора, Турция, Гърция.

Услуги

  • Строителство
  • Дървообработване
  • Транспорт (до 24т.)
  • Охранителна дейност
  • СОТ и видеонаблюдение
  • Алуминиева и PVC дограма

За контакти

бул. "Цар Освободител" 26
(двора на горското)
гр. Ботевград
телефон: 0723/ 66 160,
0885 28 22 22
телефон(счетоводство):
0723/ 62 611
факс: 0723/ 62 111
е-mail: barezi@gbg.bg